Op de brede stranden van Koksijde en Oostduinkerke zijn ze een bekend zicht: onze strandvissers. We zien ze bezig met verschillende soorten netten en op alle mogelijke momenten van de dag. Wie zijn ze, wat doen ze en waarom? De garnaalvissers te paard zijn de bekendste. Maar de Noordzee, met haar eeuwig wisselende spel van eb en vloed, maakt veel verschillende vormen van strandvisserij mogelijk. We geven je graag een overzicht. Van kruwen over ‘netjes leggen’ en hengelen tot aasdelven: tijdens je volgende strandwandeling zie jij duidelijk het verschil.

Bij passieve strandvisserij worden vistuigen op het strand geplaatst. Doordat deze netten of lijnen met haken in de getijdenzone worden opgesteld, kan de visser de vangst komen inspecteren en ophalen bij het terugvloeien van het zeewater. Dit laag tij is twee keer per dag, en elke dag op een ander moment. We bespreken hier enkel de methodes die vandaag nog op onze stranden worden gebruikt: de platte netten, kartenetten en stakenetten, kordeelvisserij en ronde fuiknetten. Ook enkele technieken die vanzelf verdwenen of in de loop van de jaren werden verboden, komen aan bod.

Bij actieve strandvisserij worden netten geduwd of getrokken door een visser of het paard. In tegenstelling tot de passieve visserij, wordt er wel degelijk directe actie verwacht van de visser tijdens de vangst. We bespreken hier zowel de kruiers met een steek- als een sleepnet, en de garnaalvissers te paard. Ook de hengelaars en de aasdelvers horen in deze rubriek thuis.

Om zelf aan de slag te gaan als strandvisser, moet je niet alleen beschikken over het juiste materiaal en een actueel getijdenboekje. Het is ook belangrijk op de hoogte te zijn van alle geldende regelgeving. Er zijn verschillende verenigingen actief waarbij je voor raad en daad terecht kunt!