In samenspraak met de paardenvissers, de ere-paardenvissers, de orde van de Paardenvisser, de bevolking van Oostduinkerke en het gemeentebestuur van Koksijde-Oostduinkerke wil het NAVIGO - Nationaal Visserijmuseum zich verder inzetten om de geschiedenis en het erfgoed van het paardenvissen te onderzoeken en in beeld te brengen en de gemeenschap te sensibiliseren rond de borging ervan.  

Sinds België in 2006 de UNESCO ‘convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage’ (2003) ratificeerde, heeft de Vlaamse Overheid een lange termijn beleid voor immaterieel cultureel erfgoed uitgewerkt. In 2008 ging de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed’ van start. In 2009 werd de Garnaalvisserij te paard in Oostduinkerke opgenomen in de Inventaris Vlaanderen. Jaarlijks werd een voortgangsrapportage ingediend bij de Vlaamse Gemeenschap. Eind januari 2013 werd het dossier ingediend om de garnaalvisserij te paard in Oostduinkerke op de UNESCO Representatieve Lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed te plaatsen.

'De garnaalvisserij te paard in Oostduinkerke' werd op woensdag 4 december 2013 officieel toegevoegd aan de Representatieve Lijst van het Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid.