gunther

Er moet dus aan heel wat voorwaarden worden voldaan om de vissen ideale levensomstandigheden te bieden. Het onderhoud, een dagelijkse klus, is daarom letterlijk van levensbelang. Niet alleen wordt saturatie, zuurstof en temperatuur constant gemonitord, ook wordt het water wekelijks getest op vervuiling door ammoniak, nitriet en nitraat. Om de twee weken duikt de technicus in het aquarium, om de ramen te lappen en de filters te kuisen. Nieuwe en zieke vissen worden van nabij opgevolgd in de quarantainebakken achter de schermen.

De vissen worden dagelijks gevoederd. Op het menu staat telkens zo’n 500 gram garnaal, door Günther zelf gevangen. Daar wordt een kilogram vers visafval en -overschot bij fijngeknipt. Dit wordt aangeleverd door het Estaminet de Peerdevisscher en de vismijn van Nieuwpoort. Over de catering hebben de vissen dus zeker niet te klagen!

Voor de verzorging van en specifieke kennis over de vissen staat de aquariumtechnicus gelukkig niet alleen. Hij gaat vaak te rade bij het VLIZ (Vlaams Instituut voor de zee) en belt soms eens met de hoofdverzorger van de ZOO in Antwerpen met een specifieke vraag. Maandelijks komt de dierenarts langs voor een controlebezoek. Ook wetenschappers weten onze vissen te vinden. Momenteel wordt een project opgestart met het KBIN (Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen). Volg onze sociale mediakanalen om daar meer over te weten te komen!  Wie goed oplet ziet de NAVIGO-vissen ook wel eens op TV verschijnen.