Voorstellen team UGent

Vakgroep Morfologie (Faculteit Diergeneeskunde):

Professor Pieter Cornillie van de Universiteit Gent
De vakgroep Morfologie van de faculteit Diergeneeskunde bestudeert de bouw, vorm en ontwikkeling van dieren, en dit van op het allerkleinste, ultramicroscopische niveau tot het walvisgrote, macroscopische niveau, en probeert deze te linken aan het functioneren van dier, zowel in ziekte als gezondheid.

De vakgroep heeft een jarenlange ervaring in het prepareren en het opzetten van skeletten van dieren. Ze was in de voorbije 10 jaar betrokken in de berging en verwerking van 7 grote zeezoogdieren. Meest in het oog springend was de verwerking van vinvis Leo die in 2015 op de bulbsteven van een schip de Gentse haven werd binnengebracht en waarvan het skelet twee jaar later onder grote belangstelling in de Sint-Baafskathedraal werd opgehangen als onderdeel van de viering van 200 jaar Universiteit Gent.

De vaste preparateur van dienst is Patrick Vervaet, maar vele andere vakgroepleden delen de passie van skeletbouw en staan hem bij in dit zeer arbeidsintensieve en delicate proces.

Het team: er is een vast team van 4 mensen, aangevuld met minstens 2, maar veelal meer, gelegenheidshelpers en leidinggevenden. De morfologen zullen bijgestaan worden door een afvaardiging van veterinair pathologen en ook archeozoölogen. Van de opgraving en verwerking ter plaatse wordt ook een onderwijsmoment gemaakt ten behoeve van de studenten Diergeneeskunde die zich toeleggen op (de pathologie van) wildlife.

Team Gents Universiteitsmuseum:

Het Gents Universiteitsmuseum heeft de expertise in huis over de geschikte conservatieomstandigheden van skeletmateriaal en adviseert in functie van de toekomstige tentoonstelling van het skelet en de ontsluiting van de informatie errond. Zo stelde het Gents Universiteitsmuseum in 2018 nog de in Gent aangespoelde vinvis Leo tentoon in de Sint-Baafskathedraal binnen het kader van de ‘Out of the Box’-tentoonstelling. Als lid van het Universeum-netwerk en UMAC (onderafdeling ICOM voor universiteitsmusea) heeft het contact met en toegang tot expertise van andere musea met gelijkaardige collecties.