Verslag studiedag 'vissen in het verleden' van 25 oktober 2019

Edgard Farasyn, Strandvissers op weg naar huis, 19e eeuw, Collectie NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum Oostduinkerke
Op 25 oktober 2019 vond de studiedag 'Vissen in het verleden' voor het eerst plaats in NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum. Samen met de partners VLIZ, ILVO, CAG en Agentschap Onroerend Erfgoed werd een interessant programma over puls- en strandvisserij neergezet. 

 

Op de website van het VLIZ worden de verslagen van de verschillende edities gebundeld en gearchiveerd. Zowel de aanwezigen als andere geïnteresseerden kunnen er terecht voor een weerslag van de lezingen, zowel van de editie 2019, als van vorige edities van de studiedag.