Publicatie 'Vissen in het verleden: 500 jaar Vlaamse zeevisserij'

Zelfs als een kleine visserijmogendheid, met een korte kustlijn en een relatief beperkte vloot, schreef Vlaanderen een belangrijk stukje van de maritieme geschiedenis van de Noordzee. De voorbije jaren verschenen al verschillende werken over specifieke tijdvensters of aspecten van die Vlaamse zeevisserijhistoriek, maar een omvattend overzicht van 500 jaar aan evoluties ontbrak nog in het aanbod. Hier komt Vissen in het Verleden op het toneel. Gebaseerd op uitgebreid archief-, data- en literatuuronderzoek, zet de publicatie de hoofdlijnen uit van vijf eeuwen Vlaamse zeevisserij.

Het is in essentie een kroniek die niet zozeer over de vissers gaat, maar wel over de kernaspecten van het ruimere visserijbedrijf: de vloot, de vistechnieken, de vangsten en visgronden, de doelsoorten, de consumptie en de economische, geografische en politieke context van de visserij. Deze schets gaat uit van de vraag hoe de zeevisserij er in de loop van de eeuwen constant naar streefde om een rendabele sector te zijn en aan de behoeften van de consumenten te voldoen. Het is een historie over het balanceren tussen winstgevend vissen in de Noordzee, het Kanaal en de Noord-Atlantische Oceaan én overleven in een regio waar internationale conflicten vaak op zee werden beslecht. Verrijkt met prachtige illustraties wil Vissen in het Verleden een referentiewerk zijn voor het boeiende verhaal van de Vlaamse zeevisserij, dat zowel onderzoekers als het brede publiek kan bekoren.

Deze publicatie verscheen n.a.v. de expo ‘Vissen in het verleden: 500 jaar Vlaamse zeevisserij’, met bijdrages van Ann-Katrien Lescrauwaet (VLIZ), Ruth Pirlet (NAVIGO-museum) & Jan Parmentier (MAS). 

Praktisch: 

  • Formaat: 24.5 x 20.3 cm
  • 240 bladzijden
  • hardcover
  • verkoopsprijs € 35.95.
  • ISBN: 978 94 9267 746 4