Nieuwe werkingssubsidies voor Abdijmuseum Ten Duinen en het NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum

afbeelding martha
NAVIGO - Nationaal Visserijmuseum © www.lukasweb.be - Art in Flanders vzw, foto Dominique Provost
De Vlaamse Regering heeft de vijfjarige werkingssubsidie 2019-2023 voor cultureel-erfgoedorganisaties verdeeld. Zowel het Abdijmuseum Ten Duinen als het NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum krijgen beiden een jaarlijkse werkingssubsidie van 120.000 euro. Het bedrag kent een verhoging van 30.000 euro per museum per jaar. De werkingsmiddelen worden niet langer door de provincie verdeeld, maar is nu een bevoegdheid van de Vlaamse Overheid.

Tot 15 januari 2018 konden cultureel-erfgoedorganisaties bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse Overheid een werkingssubsidie aanvragen onder het nieuwe Cultureelerfgoeddecreet voor de periode 2019-2023. Het gaat om aanvragen van musea, culturele archiefinstellingen, erfgoedbibliotheken, organisaties die een dienstverlenende rol opnemen en een organisatie voor immaterieel erfgoed. Het is de eerste keer dat alle deelsectoren op hetzelfde moment een aanvraag voor een nieuwe beleidsperiode konden indienen. Het departement ontving 77 ontvankelijke aanvragen via hun online-applicatie.

Gemeentelijke musea kregen bezoek van beoordelingscommissie.

Ook de gemeentelijke musea van Koksijde deden een aanvraag. Beide kregen bezoek van de beoordelingscommissie. Het was spannend afwachten wat die commissie ervan vond. Voordien deden het NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum en het Abdijmuseum Ten Duinen subsidieaanvragen bij de provincie West-Vlaanderen. Dat was nu voor het eerst niet het geval. 

De gemeente Koksijde en de museumteams zijn nu enorm tevreden voor de toekenning van de subsidies. De beoordelingscommissie noteert dat NAVIGO-museum heel wat ervaring heeft met presenteren en toeleiden en participatieve projecten, terwijl het Abdijmuseum Ten Duinen meer inzet op onderzoek. Beide musea zijn dus complementair en boeken elk op zich duidelijk vooruitgang. Ze steunen elkaar bovendien door expertise te delen.

Rita Gantois, schepen van Cultuur: “Onze beide musea hebben een bijzonder goede reputatie. Na een grondige doorlichting krijgen zij weer hun erkenning en meteen ook de zo gegeerde werkingssubsidie. Dat is het gevolg van een jarenlang doorgedreven doordacht beleid. Ik ben zo trots op onze beide teams die met hart en ziel alle dagen opnieuw werken met en aan ons cultureel erfgoed! Ook zij verdienen dit! Deze erkenning is een kwaliteitslabel, cultuur is een kostbaar en sterk gegeven in Koksijde.”

NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum staat sterk in presentatie en participatie

Ook het NAVIGO-museum deelt de beoordelingscommissie in op het regionale niveau. “Het museum zet in op het borgen van immaterieel erfgoed rond de visserij. Daarnaast staat het museum heel sterk in de presentatie van de collectie op een frisse, hedendaagse manier, waarbij oog is voor een breed doelpubliek. Ook het educatieve luik is goed uitgebouwd.” In de (nabije) toekomst zet het NAVIGO-museum o.a. in op diepgaande registratie van de collectie, die zal worden bewaard en ontsloten in de nieuwe depotruimtes die worden gebouwd. Ook wordt aandacht besteed aan verder uitgebreid onderzoek rond diverse visserij gerelateerde thema’s.

Abdijmuseum heeft “sterke museumwerking uitgebouwd”

De beoordelingscommissie adviseerde het Abdijmuseum Ten Duinen in te delen bij het regionale niveau. “Ten Duinen heeft een sterke museumwerking uitgebouwd, waarbij het onderzoek internationale weerklank heeft. Het museum heeft een voorbeeldwerking op regionaal niveau. Op vlak van onderzoek heeft het museum zelfs een landelijke uitstraling. De VR-technologie opent perspectieven om het publiek op een andere manier bij het museum te betrekken.” Daarnaast zijn er een aantal aandachtspunten waaraan het museum zal werken de komende jaren, zoals het werken aan een nog meer participatieve werking met diverse belanghebbenden en een vernieuwing van het museum.

Burgemeester Marc Vanden Bussche: “We zijn heel dankbaar dat beide musea een erg mooie werkingssubsidie hebben gekregen van onze minister van Cultuur Sven Gatz. Deze toekenning is een waarborg voor de verdere werking van onze gemeentelijke musea in de toekomst. Zo kijken we uit naar de uitbreiding van de nieuwe museumvleugel van het NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum en naar de renovatie van het Abdijmuseum Ten Duinen. De erkenning is bovendien fantastisch nieuws voor Ineke Steevens (directeur NAVIGO-museum), Dirk Vanclooster (directeur Abdijmuseum) en hun teams.”