30 jaar later: potvis Valentijn wordt opgegraven!

In  februari 1989 spoelde potvis ‘Valentijn’ aan op het strand Sint André in Oostduinkerke. Het gemeentebestuur van Koksijde begroef hem op het domein van de abdijhoeve Ten Bogaerde.
In 2019 zal het gemeentebestuur de potvis laten opgraven waarna het kadaver wordt verwerkt door de wetenschappers van de vakgroep Morfologie van de Universiteit Gent. Zij zullen Valentijns skelet museumklaar maken om tentoon te stellen in het NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum. De gemeente Koksijde maakt hiervoor een budget vrij van € 150.000.


 

“In 2014 besloten we een opgraving te organiseren als proef. We werken samen met een team van de Universiteit van Gent”, zegt burgemeester Marc Vanden Bussche. “Op de gemeenteraad keurden we een budget van 150.000 euro goed voor de opgraving van het gehele skelet begin 2019. In het NAVIGO-museum is ruimte om het skelet van zeventien meter lang tentoon te stellen. Waar het juist zal komen, moeten we nog bepalen want er zit ook nog een uitbreiding van het museum aan te komen. Zo’n verhaal spreekt tot de verbeelding. Bovendien zullen we ervoor zorgen dat het publiek het hele proces van opgraven t.e.m. het monteren van het gereinigde skelet zal kunnen volgen”.  

Eeuwenoude traditie

Met het opgraven, ontleden en tentoonstellen van walvis Valentijn, sluit het NAVIGO-museum aan bij een eeuwenoude traditie. De interesse om deze gigantische zeewezens eens van dichtbij te kunnen bewonderen, is namelijk van alle tijden. Een opvallend verhaal is hier bijvoorbeeld de onderneming van Herman Kessels, die in 1827 de stranding van een blauwe vinvis van maar liefst 27,5 meter in Oostende uitbouwde tot een waar publieksevenement. Kijklustigen konden de dissectie van het dier op de voet volgen, en het skelet werd jarenlang tentoon gesteld in Oostende, Gent, Brussel, ’s Gravenhage, Rotterdam, Antwerpen, Parijs, Londen, Frankfurt, Berlijn, Dresden, Wenen, Leipzig, de Verenigde Staten en Sint-Petersburg, waar het vandaag nog steeds een topstuk is in het Zoölogisch Museum.

Lees hier het volledige verhaal. De prent die dit verhaal illustreert, wordt n.a.v. de opgraving van Valentijn tentoon gesteld in de expo 'Vissen in het verleden: 500 jaar Zeevisserij'.

Inspirerende voorbeelden

Om de komst van Valentijn naar het NAVIGO-museum optimaal voor te bereiden, laat het team zich inspireren door het recente succes van vinvis Leo in de Gentste Sint-Baafskathedraal (2017-2018) en van blauwe vinvis Hope in het Natural History Museum in Londen. De imposante walvissen bleken daar voltreffers. Enkel en alleen de enorme schaal van Hope doet het publiek bijvoorbeeld stilstaan bij de wonderlijke schoonheid van de natuur, en de zorg die we hier ook in de toekomst voor moeten dragen.