Studiedag 'Vissen in het verleden': Save the date & oproep tot bijdragen!

Geschiedkundigen, archeologen, ecologen, erfgoeddeskundigen, sociologen, visserijbiologen, heem­kundigen... en iedereen met een hart voor het rijke verleden van onze zeevisserij zal zeker aan zijn  trekken komen op deze vierde uitgave van de studiedag Vissen in het Verleden.

 

Het historisch aspect en een multidisciplinaire kijk op de geschiedenis van de Belgische visserij op zee en in het Schelde-estuarium – in zijn breedste betekenis: vloot en visserijtechnieken, consumptie en bewaringstechnieken, economie en sociale ontwikkeling, visserijbeheer en het wetgevend kader, ecologie en duurzaamheid,... – vormen dé sleutelwoorden van deze tweejaarlijkse contact- en studiedag.

Het agentschap Onroerend Erfgoed (aOE), het Nationaal Visserijmuseum Oostduinkerke (NAVIGO), het Centrum voor Agrarische Geschiedenis (CAG) en het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) nodigen u van harte uit op deze studiedag.

Programma

Sessie 1: Vissersopstand Oostende 1887

Tussen 1873 en 1896 heerste in België een zware economische recessie, die ook ernstige gevolgen had voor de zeevisserij. De vissersgemeenschap leefde in grote armoede, infrastructuurwerken en grote investeringen bleven uit, terwijl Britse vissers vanaf 1884 aan de slag gingen met veel efficiëntere stoomtreilers. Zij brachten hun goedkopere vis ook naar de Oostendse vismijn en overspoelden de lokale markt. Op 23 en 24 augustus 1887 was het voor de Oostendse vissers genoeg. Ze kwamen in opstand tegen deze, in hun ogen, onterechte concurrentie. Al deze ellende speelde zich af tegen een opkomend kusttoerisme voor de rijke burgerij. Een vreemde tegenstelling... Verschillende sprekers duiden de opstand, de toestand en tendensen van het toenmalige visserijbedrijf en de recessie in de visserij tijdens de Belle-Epoque periode.

Sessie 2: 'De Cierk'

Zo noemden Oostendenaars hun eerste vismijn uit 1879. Op de open binnenplaats van het cirkelvormige gebouw werd de vis verhandeld en was het een drukte van jewelste. Deze sfeer willen we op onze studiedag benaderen met de interactieve sessie ‘De Cierk’, waarin we een 10-tal korte voordrachten plannen van maximaal 5 minuten. Sprekers kunnen aan de hand van voorwerpen, beelden of citaten, boeiende en in de vergetelheid geraakte verhalen uit de geschiedenis van de visserij aanbrengen en toelichting verwelkomen van de andere deelnemers.

Voor deze editie van “De Cierk” zoeken we vooral verhalen rond de ter ziele gegane pelagische kustvisserij op haring en sprot. Ken je een verhaal dat je wil brengen aan de hand van een voorwerp, foto of getuigenis? Neem contact op met nancy.fockedey@vliz.be.

Registreren

De officiële uitnodiging, het finale programma en het registratieformulier zullen beschikbaar zijn vanaf 1 september 2017.

Meer informatie

Voor meer informatie kan je terecht op www.vliz.be/zeevisserij/